axobus

DATABUS

Axobus® 

Kompletta system av kablar, kontakter och kopplare för flyg och rymd. Godkännanden enligt EN3567, PANAVIA, NASA/BOEING SSQ, ESCC, Airbus och andra kunder.

Dessa datanätverk erbjuder hög säkerhet för data och signal integritet. Används för kommunikation i strategiska on-board system  inom  militär, flyg och rymd.