KABLAGE

Kundanpassade

Med kabel eller kontaktdon från AMGAB monterar och levererar vi kundanpassade kablage med  komponenter önskade av kunden. Vi är specialister på spiralkabel, små ledare med crimpkontakter, MIL-DTL-38999, push-pull kontakter, AMP Micro-MaTch och ODU AMC samt avancerade system med mycket kundspecifika delar och övergjutningar.

Kontakta oss tidigt i ditt projekt för bästa resultat !

axonspiralslim
injektion

ÖVERGJUTNING

Expertområde för oss !

Övergjutning ger tåligt och anpassningsbart mekaniskt skydd för övergången mellan kabel och kontaktdon som ofta är den svaga punkten i kablage.

Med mer än 100 gjutmaskiner täcker vi in de flesta tekniker som lågtryck, med PUR, Epoxy eller Silikon, Hot-Melt  för tätning och högtryck för volymtillverkning med hög kvalitet. Vi hjälper dig att designa övergjutningarna och välja mest lämplig teknik.