clean energy

ENERGI

Höga temperaturer, strålning, flexibilitet, kraftdistribution, tryck och vibrationer. Det är utmaningar som energi industri inklusive olja och gas, solenergi, vindkraft eller kärnkraft måste klara. När vi konstruerar hybridkablar, spiralkablar, flatkablar eller andra anslutningslösningar för användning inom energi industri tar vi med det kraven i beräkningarna för att leverera optimerade produkter.