Radar antenna

FÖRSVAR

Kablar, kontaktdon och kablage för användning i fält.

Tåliga, pålitliga, EMI optimerade, kompakta och med låg vikt är exempel på egenskaper i kablar, kontaktdon och kablage Amgab erbjuder för användning inom försvar och säkerhet. Electromagnetic interference (EMI) är också en nyckelegenskap att hantera i elektronisk utrustning för försvar. Inte bara i kabeln utan hela anslutningssystemet måste skyddas mot EMI så att kommunikation och navigationssystem fungerar som tänkt i fält.

Vill ni komma igång snabbt? Vi erbjuder exempelvis snabb leverans av Micro D MIL-DTL-83513 och Nano D MIL-DTL-32139 kontaktdon och kablage – ring idag!